Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Presentació
Manifest fundacional

Som una entitat permanent, independent i sense ànim de lucre gestionada des de la ciutadania i per al servei de la ciutadania.

Fem nostres els principis de llibertat, democràcia, justícia, retiment de comptes, transparència, igualtat, solidaritat, comportament ètic i respecte a les lleis.

En l'exercici de la nostra responsabilitat social adoptem la missió d'interactuar de manera pública i transparent amb les diferents administracions, consorcis i empreses de dret públic presents o representades al municipi de Sabadell.

El nostre principal objectiu és fer d'aquesta interacció un canal públic d'informació municipal que posem al servei de la ciutadania

La recerca d'aquest objectiu ens porta a fomentar l'empoderament i la participació ciutadana per tal de dotar-nos de veu i vot en aquells afers que ens afecten a nivell municipal. També ens obliga a lluitar per la transparència i l'alliberament de dades públiques.

Aquí pots consultar l'estatut de l'associació OCM Sabadell

Com funciona? (1)