Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
La Consulta "Zona blava a l'espai del Vapor Turull" ha estat reformulada 3 vegades
ConsultaEstatFormulada
Zona blava a l'espai del Vapor TurullResposta considerada no satisfactòria2016-03-30
Zona Blava al Vapor Turull - SecretariResposta considerada no satisfactòria2016-10-31
Zona Blava al Vapor Turull - Síndic de GreugesResposta considerada satisfactòria2016-10-31
Zona blava a l'espai del Vapor Turull - Departament de TerritoriResposta tot esperant valoració2017-03-27

Zona Blava al Vapor Turull - Secretari

Formulada31-10-2016 per Fofo Espínola del Amo
EstatResposta considerada no satisfactòria
Lliurada03-11-2016, Nº de registre: 2016031937
TipusGenèrica (reformulada)
Compartir
Meneame
Exportar
Dirigida al Secretari de l'Ajuntament de Sabadell

El 7 de maig d'enguany, en exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que el regula,

Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica legalment constituïda amb NIF núm G66627134 i domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,

Vam demanar al Cap del Servei de Regulació de l'Estacionament que ens indiqués on podíem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert l'estacionament regulat per control horari de l'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep de Sabadell.

No hem rebut cap resposta, ni tan sols la notificació de recepció, sobre la nostra demanda que us adjuntem com a còpia.

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Amb l'objectiu d'estudiar les eines administratives utilitzades per compatibilitzar l'aparcament de vehicles en una àrea que no preveu aquest tipus d'utilització us reiterem la nostra sol·licitud i

Us demanem que ens indiqueu el lloc on podem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

Afegeix comentari
Resposta: 07-12-2016
Resposta de l'Ajuntament
Vota0Vota0

Ens ha contestat fent referència a la Reunió de la Junta de Govern del 13 de maig de 2005.

En el punt 19 de l'ordre del dia d'aquesta reunió es proposava «Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment obert en forma de concurs per a l’adjudicació de la concessió administrativa de gestió del servei públic anomenat Estacionament de vehicles limitat en horari i controlat mitjançant aparells parquímetres, així com el seu plec de clàusules administratives particulars»

No hem pogut trobar al web l'expedient però sí l'ordre del dia que es troba a http://ca.sabadell.cat/GovernRepresentacio/d/J130505.pdf.

També ens remet a l'aprovació feta per la Junta de Govern Local l'1 de febrer de 2016 sobre el plec de prescripcions tècniques del perfil del contractat actualment en vigor.

No hem trobat en la seva resposta cap referència al fet que es faci us d'una zona verda com a aparcament, qüestió específicament prohibida al PGMOS i que, pel que sembla no s'ha modificat.

Considerem la resposta no satisfactòria i la reformulem dirigida al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

També estudiem la possibilitat de presentar denúncia davant fiscalia.

Afegeix comentari