Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
La Consulta "Zona blava a l'espai del Vapor Turull" ha estat reformulada 3 vegades
ConsultaEstatFormulada
Zona blava a l'espai del Vapor TurullResposta considerada no satisfactòria2016-03-30
Zona Blava al Vapor Turull - SecretariResposta considerada no satisfactòria2016-10-31
Zona Blava al Vapor Turull - Síndic de GreugesResposta considerada satisfactòria2016-10-31
Zona blava a l'espai del Vapor Turull - Departament de TerritoriResposta tot esperant valoració2017-03-27

Zona Blava al Vapor Turull - Síndic de Greuges

Formulada31-10-2016 per Fofo Espínola del Amo
EstatResposta considerada satisfactòria
Lliurada03-11-2016, Nº de registre: 2016031836
TipusGenèrica (reformulada)
Compartir
Meneame
Exportar
Dirigida al Síndic de Greujes de Sabadell

El 7 de maig d'enguany, en exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que el regula,

Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica legalment constituïda amb NIF núm G66627134 i domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,

Vam demanar al Cap del Servei de Regulació de l'Estacionament que ens indiqués on podíem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert l'estacionament regulat per control horari de l'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep de Sabadell.

No hem rebut cap resposta, ni tan sols la notificació de recepció, sobre la nostra demanda que us adjuntem com a còpia.

Considerem que aquest fet és un greu incompliment de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que regula el dret de petició i per això

Per una banda denunciem aquest fet i per l'altra us demanem que des de la vostra sindicatura feu les gestions que considereu oportunes per tal de poder trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

Afegeix comentari
Resposta: 17-11-2016
resposta del síndic
Vota0Vota0

El síndic ens ha respost que creu que la nostra queixa reuneix els requisits i l'admet a tràmit.
D'aquest cas no tenim més resposta que l'admisió però ens donem per satisfets ja que l'Ajuntament ha contestat la pregunta que era el nostre objectiu

Afegeix comentari