Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
La Consulta "Zona blava a l'espai del Vapor Turull" ha estat reformulada 3 vegades
ConsultaEstatFormulada
Zona blava a l'espai del Vapor TurullResposta considerada no satisfactòria2016-03-30
Zona Blava al Vapor Turull - SecretariResposta considerada no satisfactòria2016-10-31
Zona Blava al Vapor Turull - Síndic de GreugesResposta considerada satisfactòria2016-10-31
Zona blava a l'espai del Vapor Turull - Departament de TerritoriResposta tot esperant valoració2017-03-27

Zona blava a l'espai del Vapor Turull - Departament de Territori

Formulada27-03-2017 per Fofo Espínola del Amo
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada29-03-2017, Nº de registre: 0365E/5623/2017
TipusGenèrica (reformulada)
Compartir
Meneame
Exportar

Comprovem que Article 38 de l'Ordenança Municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell relatiu a l'estacionament amb horari limitat (zona blava) dicta que «L'Ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per qualsevol sistema de control horari que permeti l’ocupació d'un espai senyalitzat a la via urbana amb aquesta finalitat, amb el pagament previ del preu estipulat».

Comprovem que l'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans (zona blava) i aquest espai té les qualificacions de plaça, jardí urbà (clau d-1) i equipaments comunitaris (clau c-x) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS Unitat d'Actuació UA115 denominada Vapor Turull).

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Hem demanat al Secretari de l'Ajuntament de Sabadell que, amb l'objectiu d'estudiar les eines administratives utilitzades per compatibilitzar l'aparcament de vehicles en una àrea que no preveu aquest tipus d'utilització ens indiqués el lloc on podem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. 

En la seva resposta, el cap del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport de l'Ajuntament de Sabadell ens dona dades sobre la concesió de la gestió de zona blava però NO ens aclareix la nostra pregunta.

Afegeix comentari
Resposta: 03-04-2017
document rebut
Vota0Vota0

No ens diuen quan es va autoritzar l'us de zona verda com a aparcament però potser és per que no existeix, no s'ha fet mai.

El que si fan és enviar-nos el planejament vigent que ve determinat per la “Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la reordenació dels equipaments del Vapor Turull i de Sant Oleguer i definició de la nova zona verda privada d’ús públic” (Exp. 2003/008259 aprovat definitivament per la CTUB en sessió de 17/02/2004)

També ens dirigeixen per qualsevol altra consulta al 
Registre de planejament urbanístic de Catalunya (http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris)

Afegeix comentari