Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMSbd
13 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMSbd
11 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMSbd
2%
Esperant resposta de l'administració
6 Consultes
Resposta tot esperant valoració
8 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
42%
Resposta considerada no satisfactòria
58%
Desplegant 1-8 de 37 resultats.
08-01-2019
Pla Estratègic i Reglament de Participació
A principis de l'any passat va iniciar-se el procés participatiu per Elborar un plá estratègic de participació, segons he consultat a la web de "Decidim Sabadell" (https://decidim.sabadell.cat/processes/pla/f/50/ ) el procés hauria d'haver finalitzat al més de juny del 2018 amb la concreció d'unes propostes. Per altra banda, vaig participar en la sessió deliberativa del districte 4 i en la pagina de "Decidim Sabadell" ( https://decidim.sabadell.cat/processes/pla) es menciona que les conclussions d'aquestes trobades  es faran arribar a les persones que hi van participar. Per això pregunto:
Seria possible saber quines són les propostes que es van elaborar?
A Partir d'aquestes s'ha elaborat un nou reglament de participació?
Es va fer retorn a les persones que van participar en les sessions deliberatives?
Seria possible accedir a aquests documents de síntesi?


20-09-2018
Política respecta la generació, recollida i tractament de residus
Enguany s'ha aplicat una tarifació social en la taxa de residus que no s'ajusta a la realitat, també s'han dut a terme un seguit d'Àgores en el projecte Urban Wins promogut per Innovació i Coneixement, amb la pretenció de definir unes accions, un cronograma i indicadors que tampoc toca de peus a terra i sobretot trobo a faltar una política municipal que aprofiti eficaçment les oportunitats i recursos que hi ha per realment fixar uns procediments clars en la generació de residus, el retorn i reutilització, la disposició i reciclatge dels diferents materials i el seu tractament.
Quines campanyes hi ha? Quin treball d'inspecció, seguiment i concienciació es duu a terme entre generadors de residus, comerços i famílies?
20-11-2018
Programa Urban Wins
Durent succesives sessions presencials del programa Urban Wins, es va estar treballant i realitzant u  seguit de propostes en relació a la prevenció en la  generació de residus, gestió i millora del seu tractament.
Ens podrien informar de les propostes que finalment es volen portar a terme, estat de la seva implementació, accions previstes  i calendari.
20-08-2018
Pròrroga contracte menjadors escolars a Sabadell
S'ha prorrogat el contracte del servei de menjadors escolars a Sabadell, demanem saber per quan temps i en quines noves condicions respecte al contracte de concessió inicial.
22-12-2017
Subvenció a Creu Roja pel projecte de menjador escolar a l'Institut Jonqueres
En el Ple Munici`pal de 22 de desembre de 2017 hi ha un punt sobre la "Concessió subvenció directe a Creu Roja pel projecte de menjador escolar a l'Institut Jonqueres" . Consultada la web municipal no he sabut trobar l'expedient de la proposta de subvenció ni acta del Ple, per tant demano se'ns faciliti la informació al respecte com s'ha tramitat aquesta subvenció, entenent que havia una partida prevista per aquest menjador en el projecte de pressupostos participatius de 2017, que va ser seleccionada i aprovada una proposta de menjador per alumnes de secundària del sector nord de la ciutat , amb el nom de Jove menja tu!
20-11-2018
Protecció de dades personals
L'Ajuntament de Sabadell està fixant la taxa d'escombraries entre altres paràmetres amb la renda familiar. No em consta que e'm hagi demanat autorització per accedir a les dades de la meva renda de treball. Sembla que les facilita Hisenda a l'Ajuntament per mitjà d'un conveni.
On queda la política de privacitat i protecció de dades que la Llei estableix i la reglamentació europea preveu?
Tinc entés que s'ha d'autoritzar l'ús de les meves dades. En aquests darrers temps totes les organitzacions ho han estat demanant per complir la normativa, l'ajuntament i hisenda no m'ho han demanat.
29-03-2018
Ajuda al menjador IES Jonqueres
En el Ple Municipal de 22 de març es va aprovar una subvenció directa a Creu Roja pel projecte Menja Sa pel  menjador del IES Jonqueres. Voldríem conèixer aquest projecte i que ens diguin quina relació hi ha amb el projecte Jove menja tu, que va resultar elegit en el procés particpatiu dels pressupostos 2017, volem ens informis sobre els resultats obtinguts i quines despeses ha produit, ja que teníem coneixement que la dotació pressupostària cobria la despesa per 30 alumnes durant tot un curs, que seria el 2017-2018.

01-12-2017
Servei menjador a les escoles bressol
Demanem saber qui fa el serevi de menjador de les diferents escoles bressol municipal, com està contractat i quan acaba els contractes, aixi com conèixer els actuals plecs de contractació.
Quines escoles bressol disposen de cuina pròpia i quines possibilitats hi ha de fer una gestió directa del servei de menjador.
▲   pujar al principi