Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMSbd
12 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMSbd
6 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMSbd
2%
Esperant resposta de l'administració
5 Consultes
Resposta tot esperant valoració
7 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
30%
Resposta considerada no satisfactòria
70%
Desplegant 1-8 de 28 resultats.
08-01-2016
Menjadors escolars
Volem saber quan s'ha de renovar els contractes dels menjadors escolars, sí a les clàusules hi ha previst els aliments de proximitat i ecològics i quina posició hi ha de l'acord marc sobre menjadors escolars recentment aprovat per la Generalitat.
17-05-2017
Junta de portaveus
Voldria saber ha on es poden trobar les actes de la junta de portaveus degudament actualitzades. Les reunions que celebra la junta de portaveus consten al registre de grups de interés i  a la agenda política dels portaveus de cadascun dels grups parlamentaris que hi participen, tal com marca la llei de transparència de Catalunya?
Seria possible accedir al reglament, normativa etc que regeix el seu funcionament?
09-02-2016
Crèdits ICO
Voldria tenir les dades econòmiques dels interessos dels crèdits ICO que ha hagut de pagar l'Ajuntament de Sabadell a partir del pla de pagament de proveidors al que es va adherir l'any 2012.  Les dedes des de l'inici fins a la renegociació del deute per cada trimestre amb les variacions dels interesos i amb el càlcul d'aquella part que es va considerar com a deute  il·legítim en relació a la moció que es va aprobar el novembre del 2013 en el ple municipal, disponible en el següent enllaç: auditoriavallés.wordpress.com/2015/24/moció-deute-il·legítim/

27-03-2017
Zona blava a l'espai del Vapor Turull - Departament de Territori

Comprovem que Article 38 de l'Ordenança Municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell relatiu a l'estacionament amb horari limitat (zona blava) dicta que «L'Ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per qualsevol sistema de control horari que permeti l’ocupació d'un espai senyalitzat a la via urbana amb aquesta finalitat, amb el pagament previ del preu estipulat».

Comprovem que l'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans (zona blava) i aquest espai té les qualificacions de plaça, jardí urbà (clau d-1) i equipaments comunitaris (clau c-x) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS Unitat d'Actuació UA115 denominada Vapor Turull).

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Hem demanat al Secretari de l'Ajuntament de Sabadell que, amb l'objectiu d'estudiar les eines administratives utilitzades per compatibilitzar l'aparcament de vehicles en una àrea que no preveu aquest tipus d'utilització ens indiqués el lloc on podem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. 

En la seva resposta, el cap del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport de l'Ajuntament de Sabadell ens dona dades sobre la concesió de la gestió de zona blava però NO ens aclareix la nostra pregunta.

31-10-2016
Zona Blava al Vapor Turull - Secretari
Dirigida al Secretari de l'Ajuntament de Sabadell

El 7 de maig d'enguany, en exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que el regula,

Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica legalment constituïda amb NIF núm G66627134 i domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,

Vam demanar al Cap del Servei de Regulació de l'Estacionament que ens indiqués on podíem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert l'estacionament regulat per control horari de l'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep de Sabadell.

No hem rebut cap resposta, ni tan sols la notificació de recepció, sobre la nostra demanda que us adjuntem com a còpia.

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Amb l'objectiu d'estudiar les eines administratives utilitzades per compatibilitzar l'aparcament de vehicles en una àrea que no preveu aquest tipus d'utilització us reiterem la nostra sol·licitud i

Us demanem que ens indiqueu el lloc on podem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

31-10-2016
Zona Blava al Vapor Turull - Síndic de Greuges
Dirigida al Síndic de Greujes de Sabadell

El 7 de maig d'enguany, en exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que el regula,

Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica legalment constituïda amb NIF núm G66627134 i domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,

Vam demanar al Cap del Servei de Regulació de l'Estacionament que ens indiqués on podíem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert l'estacionament regulat per control horari de l'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep de Sabadell.

No hem rebut cap resposta, ni tan sols la notificació de recepció, sobre la nostra demanda que us adjuntem com a còpia.

Considerem que aquest fet és un greu incompliment de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que regula el dret de petició i per això

Per una banda denunciem aquest fet i per l'altra us demanem que des de la vostra sindicatura feu les gestions que considereu oportunes per tal de poder trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

22-01-2017
SOBRE L'APROVACIÓ DELS ESTATUTS DEL TAULI AL MAIG DE 2016

Fem petició que facin arribar els estatuts del Consorci Sanitari Parc Taulí que es van aprovar al Ple de l'Ajuntament de Sabadell el gener de 2015.
20-06-2016
Zona blava - Plaça Marcet

Dirigida al Cap del Servei de Regulació de l'Estacionament de l'Ajuntament de Sabadell

En exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que el regula,

Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica legalment constituïda amb NIF núm G66627134 i domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,

Comprovem que Article 38 de l'Ordenança Municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell relatiu a l'estacionament amb horari limitat (zona blava) dicta que «L'Ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per qualsevol sistema de control horari que permeti l’ocupació d'un espai senyalitzat a la via urbana amb aquesta finalitat, amb el pagament previ del preu estipulat».

Comprovem que l'espai proper a la plaça de l'Alcalde Marcet, comprés entre els carrers de Can Puiggener, de Sant Miquel i de Villarrúbias s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans. Aquest espai té la qualificació de plaça, jardí urbà (clau d-1) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell.

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Amb l'objectiu d'estudiar les eines administratives utilitzades per compatibilitzar l'aparcament de vehicles en una àrea que no preveu aquest tipus d'utilització

Us demanem que ens indiqueu el lloc on podem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

▲   pujar al principi