Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Pressupostos liquidats i executats en format treballable

Formulada07-04-2016 per Marc Pérez Mitjans
EstatResposta considerada satisfactòria
Lliurada29-03-2016, Nº de registre: DT32016000848
TipusGenèrica
Compartir
Meneame
Exportar
Hem tornat a demanar els pressupostos en format treballable després d'haver rebut una resposta insatisfactoria
Afegeix comentari
Resposta: 12-04-2016
Vota1Vota0

Benvolgut senyor,
 
Com continuació del correu que els vaig enviar el dimecres 2 de març, sobre la vostra sol·licitud número DT32016000577 de data 26 de febrer, en el qual demanàveu el detall per partides dels pressupostos municipals de Sabadell liquidats, corresponents als exercicis de 2012 a 2015, i en resposta també a la vostra instància de sol·licitud número DT32016000848 de data 29 de març, us passo les informacions següents:
 
 
1 PUBLICACIÓ ELECTRÒNICA DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS
 
A la pàgina  https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/Pressupost_cat.asp    s'accedeix al web on es publiquen les informacions sobre els Pressupostos municipals. Si
feu clic al Pressupost de 2015, podreu trobar tan el pressupost de despeses com el d'ingressos en format Excel, i amb detall de les partides pressupostàries
corresponents.
 
També està publicat ja de forma anticipada el Pressupost general de l'Ajuntament de 2016, encara en fase d'aprovació inicial ja que va ser aprovat inicialment al Ple de 18 de març, i per tant podria ser objecte de modificacions. Tan bon punt estigui aprovat definitivament es publicaria amb els mateixos formats que els pressupostos anteriors
 
Des d'aquesta mateixa pàgina web podeu accedir a l'apartat de Dades d'exercicis anteriors  https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/press_anteriorsn_cat.asp , on
es troben els pressupostos dels anys anteriors 2012, 2013, 2014. En aquests exercicis estan en format Excel el pressupost d'ingressos i el de despeses. (el de 2014 és
la pròrroga del pressupost de  2013)
 
 
 
2.- EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST
 
Quant als estats d'execució trimestrals del pressupost, sempre es publiquen però en aquest cas a la pàgina següent:
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/ControlecInterv_cat.asp  ja que aquesta és una funció deControl Econòmic que es realitza des de la Intervenció municipal.
 
També hi ha tot el detall de partides i aplicacions pressupostàries. En aquest cas el format és en pdf, tot i que és possible als usuaris transposar la informació a unaltre
aplicació. Tenim previst sol.licitar la generació en altres formats per a futures publicacions.
 
Actualment trobareu publicat fins el tercer trimestre de 2015, i el quart trimestre ja correspon a l'any complet, i és per tant la liquidació de l'any 2015 que publicarem en
breu termini quan estigui aprovada definitivament.
 
 
 
3.- LIQUIDACIONS DEL PRESSUPOST
 
Les podeu trobar també a l'apartat de Dades d'exercicis anteriors  https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/press_anteriorsn_cat.asp , amb dades publicades des de l'any 1999. Estem també preparant aquestes liquidacions dels exercicis de 2012 a 2015 en format OPEN, per tal que us siguin també de fàcil tractament i reutilització.
 
 
Espero que amb aquestes informacions quedi completa la resposta a la vostra sol·licitud i us demano disculpes pel fet que la resposta anterior no va ser prou acurada.
Us agrairem que ens feu arribar acusament de rebuda d'aquest correu.
Rebeu una salutació cordial