Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMSbd
11 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMSbd
7 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMSbd
3%
Esperant resposta de l'administració
4 Consultes
Resposta tot esperant valoració
8 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
25%
Resposta considerada no satisfactòria
75%
Desplegant 9-16 de 27 resultats.
05-04-2016
Zona blava a l'espai comprés entre els carrers de Can Puiggener, de Sant Miquel i de Villarrúbias
L'ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell dicta que l'ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per control horari en vies urbanes (zona blava).

L'espai comprés entre els carrers de Can Puiggener, de Sant Miquel i de Villarrúbias s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans. Aquest espai té la qualificació de plaça, jardí urbà (clau d-1) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell.

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Existeix aquest decret d'establiment? On es pot trobar?

Donat que la zona blava només es pot establir en via urbana, la redacció del decret també canvia els usos d'aquest espai?
18-06-2016
Persones contractades en el que va de legislatura
Demanem saber la relació de llocs de treball que s'han ocupat de nou o que s'han creat en el que va de legislatura i a quina regidoria i servei estan ubicades.
07-04-2016
Pressupostos liquidats i executats en format treballable
Hem tornat a demanar els pressupostos en format treballable després d'haver rebut una resposta insatisfactoria
30-04-2016
Reparació bassa de Sant Oleguer
El complex de la bassa de Sant Oleguer restarà tancat enguany per problemes d'estructura de la piscina i del col·lector.
Demanem les causes d'aquests problemes, a quin col·lector es refereixen i si es preveu demanar responsabilitats als autors del projecte i a l'empresa que el va executar.
També volem saber el cost total previst per la reparació i qui l'assumeix, així com el calendari previst d'obres i la data de reapertura parcial o total del complex.
08-01-2016
Menjadors escolars
Volem saber quan s'ha de renovar els contractes dels menjadors escolars, sí a les clàusules hi ha previst els aliments de proximitat i ecològics i quina posició hi ha de l'acord marc sobre menjadors escolars recentment aprovat per la Generalitat.
09-02-2016
Pressupostos executats i liquidats en format de base de dades
Voldria que es publiquin les dades dels pressupostos executats i liquidats en un format treballable de base de dades de tots els anys que es tenen dades. Actualment es troben en format pdf i no es poden treballar de forma còmode per a la ciutadania.
24-10-2014
Despesa estudis sobre l'aigua
Consultant el pressupost hi ha aquest concepte: "22706 Sostenibilitat-Gestió cicle integral de l'aigua. Estudis i treballs tècnics oer valors de 135.000€" , però no es pot saber més.
Voldria conèixer en que es gasta concretament aquests diners, quins estudis i treballs tècnics s'han fet i on es poden consultar.
03-02-2015
Els plànols d'ordenació del PGMOS
El Pla General d'Ordenació Municipal de Sabadell defineix l'ordenació del territori del terme municipal de Sabadell i a la pàgina web podem llegir que "El Text Refós del PGMOS contingut en aquestes pàgines té caràcter exclusivament informatiu."
Es troba allotjat a la pàgina web de l'ajuntament de Sabadell. Menú: <Viure a Sabadell> <Espai públic i territori> <Pla general d'ordenació> http://bit.ly/16dsBcj
 
Però a l'entrar a aquesta pàgina comprovem que es pot consultar la normativa urbanística però que no es té accés al contingut de la informació gràfica dels plànols d'ordenació i per tant no hi ha manera de saber on s'aplica aquesta normativa perquè l'enllaç als <Plànols d'ordenació> no funciona.
A la pràctica la consulta és impossible perquè falta una de les parts crucials de la informació, els plànols d'ordenació. El contracte més important de l'Ajuntament amb la ciutadania queda d'aquesta manera mutilat i sense possibilitat de ser consultat a través d'internet.
Sol·licitem que l'equip tècnic responsable hi posi remei.
▲   pujar al principi