Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMSbd
12 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMSbd
6 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMSbd
2%
Esperant resposta de l'administració
5 Consultes
Resposta tot esperant valoració
7 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
30%
Resposta considerada no satisfactòria
70%
Desplegant 9-16 de 28 resultats.
30-03-2016
Zona blava a l'espai del Vapor Turull
L'ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell dicta que l'ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per control horari en vies urbanes (zona blava).

L'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans. Aquest espai té les qualificacions de plaça, jardí urbà (clau d-1) i equipaments comunitaris (clau c-x) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS Unitat d'Actuació UA115 denominada Vapor Turull).

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Existeix aquest decret d'establiment? On es pot trobar?

Donat que la zona blava només es pot establir en via urbana, la redacció del decret també canvia els usos de l'espai del Vapor Turull?
03-10-2014
Zona blava
Bon dia. Hem dic Ivan Calvo.
Com a ciutadà m'agradaria saber si l'ajuntament té interés en municipalitzar la zona blava, fet que continuaria beneficiant al comerç i alhora permetria aprofitar i donar sentit a la zona blava. La regulació comença amb un primer tram gratuit i evitar així els enormes espais buits, per continuar amb franjes de pagament. Municipis veins han aconseguit crear de la zona blava una eina d'unió entre comerciants i ciutadania però a Sabadell s'observa que son aparcaments molt poc aprofitats. Demano que pel 2015, quan toqui la revisió de contrate amb SGM es pugui debatre a l'ajuntament. 
Moltes gràcies.
05-04-2016
Zona blava a l'espai comprés entre els carrers de Can Puiggener, de Sant Miquel i de Villarrúbias
L'ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell dicta que l'ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per control horari en vies urbanes (zona blava).

L'espai comprés entre els carrers de Can Puiggener, de Sant Miquel i de Villarrúbias s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans. Aquest espai té la qualificació de plaça, jardí urbà (clau d-1) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell.

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Existeix aquest decret d'establiment? On es pot trobar?

Donat que la zona blava només es pot establir en via urbana, la redacció del decret també canvia els usos d'aquest espai?
18-06-2016
Persones contractades en el que va de legislatura
Demanem saber la relació de llocs de treball que s'han ocupat de nou o que s'han creat en el que va de legislatura i a quina regidoria i servei estan ubicades.
07-04-2016
Pressupostos liquidats i executats en format treballable
Hem tornat a demanar els pressupostos en format treballable després d'haver rebut una resposta insatisfactoria
30-04-2016
Reparació bassa de Sant Oleguer
El complex de la bassa de Sant Oleguer restarà tancat enguany per problemes d'estructura de la piscina i del col·lector.
Demanem les causes d'aquests problemes, a quin col·lector es refereixen i si es preveu demanar responsabilitats als autors del projecte i a l'empresa que el va executar.
També volem saber el cost total previst per la reparació i qui l'assumeix, així com el calendari previst d'obres i la data de reapertura parcial o total del complex.
09-02-2016
Pressupostos executats i liquidats en format de base de dades
Voldria que es publiquin les dades dels pressupostos executats i liquidats en un format treballable de base de dades de tots els anys que es tenen dades. Actualment es troben en format pdf i no es poden treballar de forma còmode per a la ciutadania.
24-10-2014
Despesa estudis sobre l'aigua
Consultant el pressupost hi ha aquest concepte: "22706 Sostenibilitat-Gestió cicle integral de l'aigua. Estudis i treballs tècnics oer valors de 135.000€" , però no es pot saber més.
Voldria conèixer en que es gasta concretament aquests diners, quins estudis i treballs tècnics s'han fet i on es poden consultar.
▲   pujar al principi