Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMSbd
13 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMSbd
11 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMSbd
2%
Esperant resposta de l'administració
6 Consultes
Resposta tot esperant valoració
8 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
42%
Resposta considerada no satisfactòria
58%
Desplegant 17-24 de 37 resultats.
31-10-2016
Zona Blava al Vapor Turull - Síndic de Greuges
Dirigida al Síndic de Greujes de Sabadell

El 7 de maig d'enguany, en exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que el regula,

Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica legalment constituïda amb NIF núm G66627134 i domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,

Vam demanar al Cap del Servei de Regulació de l'Estacionament que ens indiqués on podíem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert l'estacionament regulat per control horari de l'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep de Sabadell.

No hem rebut cap resposta, ni tan sols la notificació de recepció, sobre la nostra demanda que us adjuntem com a còpia.

Considerem que aquest fet és un greu incompliment de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que regula el dret de petició i per això

Per una banda denunciem aquest fet i per l'altra us demanem que des de la vostra sindicatura feu les gestions que considereu oportunes per tal de poder trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

22-01-2017
SOBRE L'APROVACIÓ DELS ESTATUTS DEL TAULI AL MAIG DE 2016

Fem petició que facin arribar els estatuts del Consorci Sanitari Parc Taulí que es van aprovar al Ple de l'Ajuntament de Sabadell el gener de 2015.
20-06-2016
Zona blava - Plaça Marcet

Dirigida al Cap del Servei de Regulació de l'Estacionament de l'Ajuntament de Sabadell

En exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que el regula,

Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica legalment constituïda amb NIF núm G66627134 i domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,

Comprovem que Article 38 de l'Ordenança Municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell relatiu a l'estacionament amb horari limitat (zona blava) dicta que «L'Ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per qualsevol sistema de control horari que permeti l’ocupació d'un espai senyalitzat a la via urbana amb aquesta finalitat, amb el pagament previ del preu estipulat».

Comprovem que l'espai proper a la plaça de l'Alcalde Marcet, comprés entre els carrers de Can Puiggener, de Sant Miquel i de Villarrúbias s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans. Aquest espai té la qualificació de plaça, jardí urbà (clau d-1) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell.

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Amb l'objectiu d'estudiar les eines administratives utilitzades per compatibilitzar l'aparcament de vehicles en una àrea que no preveu aquest tipus d'utilització

Us demanem que ens indiqueu el lloc on podem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

30-03-2016
Zona blava a l'espai del Vapor Turull
L'ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell dicta que l'ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per control horari en vies urbanes (zona blava).

L'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans. Aquest espai té les qualificacions de plaça, jardí urbà (clau d-1) i equipaments comunitaris (clau c-x) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS Unitat d'Actuació UA115 denominada Vapor Turull).

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Existeix aquest decret d'establiment? On es pot trobar?

Donat que la zona blava només es pot establir en via urbana, la redacció del decret també canvia els usos de l'espai del Vapor Turull?
03-10-2014
Zona blava
Bon dia. Hem dic Ivan Calvo.
Com a ciutadà m'agradaria saber si l'ajuntament té interés en municipalitzar la zona blava, fet que continuaria beneficiant al comerç i alhora permetria aprofitar i donar sentit a la zona blava. La regulació comença amb un primer tram gratuit i evitar així els enormes espais buits, per continuar amb franjes de pagament. Municipis veins han aconseguit crear de la zona blava una eina d'unió entre comerciants i ciutadania però a Sabadell s'observa que son aparcaments molt poc aprofitats. Demano que pel 2015, quan toqui la revisió de contrate amb SGM es pugui debatre a l'ajuntament. 
Moltes gràcies.
05-04-2016
Zona blava a l'espai comprés entre els carrers de Can Puiggener, de Sant Miquel i de Villarrúbias
L'ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell dicta que l'ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per control horari en vies urbanes (zona blava).

L'espai comprés entre els carrers de Can Puiggener, de Sant Miquel i de Villarrúbias s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans. Aquest espai té la qualificació de plaça, jardí urbà (clau d-1) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell.

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Existeix aquest decret d'establiment? On es pot trobar?

Donat que la zona blava només es pot establir en via urbana, la redacció del decret també canvia els usos d'aquest espai?
18-06-2016
Persones contractades en el que va de legislatura
Demanem saber la relació de llocs de treball que s'han ocupat de nou o que s'han creat en el que va de legislatura i a quina regidoria i servei estan ubicades.
07-04-2016
Pressupostos liquidats i executats en format treballable
Hem tornat a demanar els pressupostos en format treballable després d'haver rebut una resposta insatisfactoria
▲   pujar al principi