Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMSbd
12 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMSbd
6 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMSbd
2%
Esperant resposta de l'administració
5 Consultes
Resposta tot esperant valoració
7 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
30%
Resposta considerada no satisfactòria
70%
Desplegant 25-28 de 28 resultats.
06-03-2015
22706 Sostenibilitat-Gestió cicle integral de l'aigua. Estudis i treballs tècnics per valor de 135.000€"
La resposta donada per l'ajuntament no concreta quantitats invertides en cada concepte ni aporta els resultats d'analítiques, seguiments, estudi ecològic ni projecte de col·lector o el seu expedient. S'ha de demanar tota aquesta informació per donar resposta adequada a la consulta plantejada.
24-06-2014
Fiscalització de Smatsa
Tenint en compte que la  empresa de neteja externalitzada Smatsa pertany al grup Vendex implicat al cas de corrupció  "Pokemon" voldria saber:  
L'ajuntament de Sabadell està fiscalitzant el servei de neteja externalitzat que ofereix SMATSA?
Quins són els criteris i sota quines circumstancies l'ajuntament fiscalitza els serveis que externalitza a altres empreses?
Seria possible tenir un exemplar del contracte de Smatsa amb l'ajuntament?
28-09-2014
Declaració d'il·legitimitat del deute
El passat 4 d'abril de 2014 mantinguérem una reunió la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute PACD amb el regidor responsable, els tècnics responsables i grups municipals, en la que l'ajuntament es va comprometre a passar la documentació dels 11 crèdits signants amb entitats financeres en representació del Fons de Finançament de Proveïdors en el marc del Pla d'Ajustament al que es va adherir l'Ajuntament de Sabadell. La reunió era conseqüència de la moció aprovada pel Ple Municipal de novembre de 2013 de fer una auditoria i determinar l'import a considerar il·legítim dels interessos a pagar pel Pla de pagament a proveïdors que són del 5,939%.
Demanem saber els interessos que es queden les entitats financeres per gestionar el Fons Estatal de Finançament de Proveïdors.
Demanem saber per què no ens han facilitat la documentació signada dels 11 crèdits que va sol·licitar l'Ajuntament de Sabadell.
Demanem saber per què no ens ha fet arribar l'Ajuntament de Sabadell la documentació tramesa a altres institucions a que comprometia la moció aprovada.
21-11-2014
Estudis i treballs tècnics de sostenibilitat i gestió del cicle integral de l'aigua
Ens diriguim al cap de secció de l'area d'energia i canvi climàtic per saber quines són les tasques i els estudis tècnincs que s'han desenvolupat en la gestió del cicle integral de l'aigua per valor de 135.000 euros, tal i com consta en els pressupostos de l'Ajuntament de Sabadell del 2014
Moltes gràcies per la vostra atenció
▲   pujar al principi