OCM Sabadell

Som una entitat permanent, independent i sense ànim de lucre.

Gestionada des de la ciutadania i per al servei de la ciutadania.

Principis

Fem nostres els principis de

  • llibertat
  • democràcia
  • justícia
  • retiment de comptes
  • transparència
  • igualtat
  • solidaritat
  • comportament ètic
  • respecte a les lleis

Missió

En l’exercici de la nostra responsabilitat social adoptem la missió d’interactuar de manera pública i transparent.

Ho fem amb les diferents administracions, empreses, institucions i consorcis de dret públic, presents o representats al municipi de Sabadell.

El nostre principal objectiu és fer d’aquesta interacció un canal públic d’informació municipal que posem al servei de la ciutadania.

La recerca d’aquest objectiu ens porta a fomentar l’empoderament i la participació ciutadana per tal de dotar-nos de veu i vot en aquells afers que ens afecten a escala municipal. També ens obliga a lluitar per la transparència i l’alliberament de dades públiques.

Aquí pots consultar l’estatut de l’associació OCM Sabadell

L’OCM Sabadell, per si mateixa, no inicia cap campanya, però podeu fer-la servir com a eina per fer consultes a institucions i empreses de Sabadell i pot utilitzar-se dintre de qualsevol campanya que estigueu engegant.

Si crieu que fent consultes a l’Ajuntament, la Diputació, la Generalitat, el Taulí, etc. podem ajudar a crear ressò o canviar les coses no dubtis a formular-les.