Quant a nosaltres

Aquí pots consultar l’estatut de l’associació OCM Sabadell

L’OCM Sabadell, per si mateixa, no inicia cap campanya, però pots fer-la servir com a eina per fer consultes a l’Ajuntament i pot utilitzar-se dintre de qualsevol campanya que estiguis engegant.

Si creus que fent consultes a l’Ajuntament, la Diputació, la Generalitat, el Taulí, etc. podem ajudar a crear ressò o canviar les coses no dubtis a formular-les.

OCM

Som una entitat permanent, independent i sense ànim de lucre gestionada des de la ciutadania i per al servei de la ciutadania.

Principis

Fem nostres els principis de llibertat, democràcia, justícia, retiment de comptes, transparència, igualtat, solidaritat, comportament ètic i respecte a les lleis.

Missió

En l’exercici de la nostra responsabilitat social adoptem la missió d’interactuar de manera pública i transparent amb les diferents administracions, empreses, institucions i consorcis dret públic, presents o representades al municipi de Sabadell.

El nostre principal objectiu és fer d’aquesta interacció un canal públic d’informació municipal que posem al servei de la ciutadania.

La recerca d’aquest objectiu ens porta a fomentar l’empoderament i la participació ciutadana per tal de dotar-nos de veu i vot en aquells afers que ens afecten a escala municipal. També ens obliga a lluitar per la transparència i l’alliberament de dades públiques.